top of page

Rozšiřte si nebo změňte svoji kvalifikaci.

header_banner.png

VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní trh se v oblasti výroby a jejích podpůrných procesů dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto kromě personálních služeb nabízíme prostřednictvím naší divize DP Engineering & Training vzdělávání a rekvalifikační kurzy široké veřejnosti.  

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Technické kreslení a technická dokumentace jsou nezastupitelné části moderního výrobního procesu. Díky technologickému rozvoji se samozřejmostí stalo kreslení v CAD programech.  

Organizujeme tyto kurzy:

Cílem je osvojení základů grafických CAD programů. Absolvent kurzu bude umět zpracovávat, číst a publikovat ve zvoleném CAD programu výkresovou dokumentaci k zadanému projektu.

Cílem je seznámení s technickým kreslením a jeho normalizací, promítáním a sestavením technického výkresu, se základy kótování na strojírenských výkresech, základy kreslení strojních součástí a získání schopnosti samostatně sestavit výkres.

SPECIÁLNÍ KURZY PRO VÝROBU

Nabízíme kurzy na pneumatické systémy, hydraulické systémy, bezpečnost a obsluhu strojů a kurzy posilující zlepšování kvality. 

Vybírat můžete z této nabídky:

Základy pneumatiky a systémů pneumatického řízení, orientace v pneumatických prvcích, symbolech a základní pneumatických schématech, seznámení s provozní spolehlivostí pneumatických zařízení.

Základy hydrauliky a systémů hydraulického řízení, orientace v hydraulických prvcích, symbolech a základních hydraulických schématech, seznámení s provozní spolehlivostí hydraulických zařízení.

Cílem je seznámení s problematikou bezpečnosti strojů a zařízení, zdroji nebezpečí vyplývajícího z provozu strojů a zařízení, se zásadami bezpečného provozu strojů a zařízení, dokumentací strojů a zařízení.

Rychlá změna výrobního programu je podstatnou částí štíhlé výroby. Naučte se jak na to.

Cílem je seznámení s vhodnými metodami, měřicími a kontrolními prostředky dle výkresu obrobku, měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu.

SOFT SKILLS PRO VÝROBU

Nabízíme kurzy Soft Skills pro liniové manažery ve výrobě. Zlepšete si své komunikační dovednosti nebo se s námi naučte správně prezentovat. 

Rádi se s Vámi potkáme v kurzech:

Pojetí lean výroby je velmi náročné na časové úspory. Pokud se však neprovedou správně, mohou vést k plýtvání. Naučíme Vás metodu zaškolování, díky níž ušetříte čas, ale zároveň své posluchače naučíte vše, co potřebujete.

Nepodceňujte schopnost prezentovat z vlastních připravených materiálů. Pochopte důležitost přípravy prezentace. Zlepšete neverbální projev. Buďte přesvědčiví. A hlavně zaujměte posluchače.

Upevněte schopnost komunikovat ve všech možných situacích. Vyzkoušejte si, jak správně používat verbální a neverbální komunikaci, a pochopte důležitost obou variant. Naučte se pracovat s možnými bariérami v komunikaci. Poznejte jednoduchost odmítnutí nereálného požadavku druhých nebo vyjádření kritického názoru.

výkresová dokumentace
Speciální kuzy pro výrob
Soft skills

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

rekvalifikace

Jako jediní v ČR nabízíme rekvalifikační kurzy pro zájemce o práci v automobilovém průmyslu. Cílem kurzů je seznámit účastníky s obecnými principy fungování moderních výrobních závodů a následně je připravit na výkon konkrétních pracovních pozic. 

Proč nastoupit do kurzu v DP WORK?

 • Všem úspěšným absolventům bude po skončení kurzu nabídnuto zaměstnání na hlavní pracovní poměr. 

 • Kurzy jsou zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. 

 • Pokud si budete následně hledat práci sami, kurzy Vám výrazně pomohou uspět přímo v automobilkách nebo u jejich dodavatelů. 

 • Nabízíme zdarma ubytování po dobu trvání kurzů. 

 • Máte možnost využít financování přes Úřad práce a kurzy absolvovat zcela zdarma. 

 • DP WORK je autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací pro provádění zkoušek z profesní kvalifikace pro pracovní činnosti Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu a Operátor poloautomatických strojů
  v automobilovém průmyslu – oba rekvalifikační kurzy jsou zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace. 

Nabízíme tyto rekvalifikační kurzy:

Nemáte zkušenost s průmyslovou výrobou, ale láká Vás do tohoto odvětví vstoupit? Tento kurz je ideálním začátkem. Kurz je zakončen zkouškou z Národní soustavy kvalifikací.

Bez interní logistiky nemůže výroba fungovat. Naučte se teoreticky i prakticky její principy. V rámci kurzu obdržíte také průkaz VZV. Kurz je zakončen zkouškou z Národní soustavy kvalifikací.

Naučte se snadno přemísťovat i zdánlivě nepřemístitelné a získejte průkaz řidiče VZV v rámci našeho rekvalifikačního kurzu.

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

svářecí škola

Naše certifikovaná svářečská škola nabízí normativní kurzy sváření rozdělené do několika úrovní a složené z praktické
a teoretické části. Celý kurz je poté zakončen závěrečnou zkouškou. 

Konkrétně nabízíme: 

 • Kurzy ZP (zaškolený pracovník) – „malý svářečský průkaz“ 

 • Kurzy ZK (základní kurz) – „velký svářečský průkaz“ 

 • Kurzy – příprava na úřední zkoušku dle EN ISO 9606 – „státní (evropské) zkoušky“ 

Kurzy mohou být realizovány pro metodu MIG/MAG (CO2), TIG, metodu svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou a metodu pro odporové svařování. 

KURZY MANIPULACE
S MATERIÁLEM

kurzy manipulace

Nabízíme školení VZV i školení jeřábníků a vazačů. Disponujeme vlastním technickým vybavením pro zajištění kompletního školení. 

Vyberte si jeden z našich kurzů:

Nemáte čas na rekvalifikační kurz nebo Vám nevyhovují termíny? Nastupte do našeho základního kurzu pro získání průkazu řidiče VZV.

Jsme členy Asociace zdvihacích zařízení ČR a schváleným pracovištěm pro školení obsluhy zdvihacích zařízení.

PROČ SE VZDĚLÁVAT S DP WORK?

 • Veškeré vzdělávací aktivity jsou realizovány našimi interními lektory, kteří mají všechny potřebné akreditace a certifikace. 

 • Naši lektoři jsou odborníci na oblast, kterou vyučují. Školíme tedy pouze to, co sami umíme na profesionální úrovni.  

 • Pro realizaci všech kurzů máme vlastní prostory a techniku.  

 • Jsme dodavatelem služeb pro Úřad práce ČR. Díky našim rekvalifikačním kurzům si již řada lidí našla nové zaměstnání.  

 • Spolupracujeme s řadou významných soukromých i veřejných institucí na projektech z oblasti vzdělávání financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF). 

 • Působíme v mnoha významných průmyslových podnicích, jako jsou ŠKODA AUTO, Iveco, Faurecia, Silon atd. Praktické poznatky získané spoluprací s těmito výrobními závody uplatňujeme při vzdělávání. 

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailu: et@skupinadp.cz

bottom of page