top of page

Nikdy není pozdě na změnu profese.

header_banner.png

ŽÁDOST O ZVOLENOU REKVALIFIKACI

1.  Žádat je nutné alespoň 3 týdny dopředu.

2.  Musíte být registrován/a na Úřadu práce.

3.  Vyberte si kurz z naší nabídky rekvalifikačních kurzů a kontaktujte nás (800 310 013; vzdelavani@dpwork.cz).

4.  Navštivte nás na některé z našich poboček, abychom Vám pomohli vyplnit "Žádost o zvolenou rekvalifikaci"
a potvrdili ji. V případě, že jste z daleka, žádost vyřešíme telefonicky a korespondenčně.

5.  Navštivte Vašeho poradce na Úřadu práce a oznamte mu Váš záměr absolvovat kurz a předejte mu Žádost.

6.  Vyčkejte na vyjádření komise na Úřadu práce.

7.  Nastupte do kurzu.

V případě, že jste nestihl/a termín 3 týdnů před zahájením, neváhejte nás také kontaktovat a pokusíme se najít řešení.

PODROBNÝ POSTUP ŽÁDOSTI O ZVOLENOU REKVALIFIKACI

Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání podle § 109a zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti. Žádost podává fyzická osoba.

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu jsou:

  1. být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,

  2. mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace),

  3. být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,

  4. rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa,

  5. rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

 

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

  1. druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,

  2. rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

 

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží příslušnému kontaktnímu  pracovišti Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A (viz Formuláře pro občany).

(Převzato ze stránek MPSV ČR )

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka) 

E-mail: vzdelavani@dpwork.cz 

bottom of page