Více než 10 let děláme práci, která má smysl. 

header_banner.png

NAŠI PARTNEŘI

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH A ASOCIACÍCH

APA - Asociacepracovních agentur

icon-external.png

Národní politika kvality

icon-external.png

APPS - Asociace poskytovatelů personálních služeb

icon-external.png

ARF - Asociace rodinných firem

icon-external.png

BCC - British Chamber of Commerce Czech Republic

icon-external.png

Platforma organizací pomáhajících odsouzeným a propuštěným

icon-external.png
Asociace APA
Asociace BCC
Asociace ARF
oppo.png
Asociace APPS
Národní politika kvality
skoda.jpg
Reference IVECO BUS
Reference Faurecia
Reference ZF
 
 

POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Společnost DP WORK je oprávněna zprostředkovávat zaměstnání na základě rozhodnutí podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti Úřadu práce České republiky, generální ředitelství, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 8 písm. g) a § 60 odst. 1 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném podle ust. § 44 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který ve věci vydání povolení ke zprostředkování zaměstání ze dne 16.6.2017, Č.j.: UPCR-2017/50321/4 udělil povolení:

A) Ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky podle ust. § 60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, a povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky podle ust. § 60 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti.

B) Ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí podle ust. § 60 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti. 

Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A dále na základě povolení ze dne 29. 9. 2020, Č.j.: UCPR-2020/76814/14 má společnost povolení:

ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

DP WORK má sjednané zákonné pojištění úpadku dle §58a zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v předmětu svého podnikání do výše 30 mil. Kč.