top of page

Více než 10 let děláme práci, která má smysl. 

header_banner.png

NAŠI PARTNEŘI

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH A ASOCIACÍCH

APA - Asociacepracovních agentur

icon-external.png

Národní politika kvality

icon-external.png

APPS - Asociace poskytovatelů personálních služeb

icon-external.png

ARF - Asociace rodinných firem

icon-external.png

BCC - British Chamber of Commerce Czech Republic

icon-external.png

Platforma organizací pomáhajících odsouzeným a propuštěným

icon-external.png
Asociace APA
Asociace BCC
Asociace ARF
oppo.png
Asociace APPS
Národní politika kvality
skoda.jpg
Reference IVECO BUS
Reference Faurecia
Reference ZF
clenstvi-asociace
partneri

POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Společnost DP WORK je oprávněna zprostředkovávat zaměstnání na základě rozhodnutí podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti Úřadu práce České republiky, generální ředitelství, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 8 písm. g) a § 60 odst. 1 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném podle ust. § 44 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který ve věci vydání povolení ke zprostředkování zaměstání ze dne 16.6.2017, Č.j.: UPCR-2017/50321/4 udělil povolení:

A) Ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky podle ust. § 60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, a povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky podle ust. § 60 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti.

B) Ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí podle ust. § 60 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti. 

Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A dále na základě povolení ze dne 29. 9. 2020, Č.j.: UCPR-2020/76814/14 má společnost povolení:

ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

DP WORK má sjednané zákonné pojištění úpadku dle §58a zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v předmětu svého podnikání do výše 30 mil. Kč.

bottom of page