top of page

Děláme jen věci, které mají smysl.

header_banner.png

KDO JSME?

infinity.png

Žádný segment ani pozice nám nejsou cizí. Obsazujeme pozice
u významných zaměstnavatelů na výjimečných projektech
a v zajímavých startupech. 

5_pobocek.png

V České republice máme celkem 5 poboček. Najdete nás v Praze, Bakově nad Jizerou, Mladé Boleslavi, Písku a Vysokém Mýtě. Naši klienti jsou ovšem po celé České republice a my jsme zcela mobilní a zároveň schopní fungovat online.

MicrosoftTeams-image (4).png

Jsme ryze česká firma a na tom si zakládáme. Máme transparentní vlastnickou strukturu a sídlíme
v České republice.

jsme10top.png

Patříme mezi největší personální agentury v České republice. Za dobu naší existence jsme obsadili již více než 44 000 pracovních míst
a zaměstnáváme kolem 2 500 osob.

stit.png

Zakládáme si na diskrétnosti
a bezpečnosti dat. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Slouží vždy pouze a přesně těm účelům,
k nimž nám byly poskytnuty.

dp.png

Nejsme korporát, který pracuje najednou se statisíci lidmi
v globálním prostředí. Pro nás nejste kus, s každým kandidátem pracujeme individuálně a hlavně trpělivě. Uvědomujeme si, jak obtížné nové starty jsou.

14l2.png

A právě proto jsme už 14 let na trhu.

PROPOJUJEME LIDI A FIRMY, POMÁHÁME JIM ROZVÍJET SE

Zakládáme si na férovosti, serióznosti a naprosté transparentnosti všech činností, které vykonáváme. Klademe důraz na profesionální
a individuální přístup ke každému zájemci.

 

Zaměřujeme se na poskytování celé řady personálních služeb. Naší rolí je nejen hledat a nacházet uchazečům o práci vhodné zaměstnání, ale také jim pomáháme, aby si mohli sami najít práci, která pro ně bude mít smysl. 

 

Všechny služby poskytované uchazečům jsou bezplatné. 


Všechna naše povolení a certifikáty jsou uvedeny zde.

skoda.jpg
Reference IVECO BUS
Reference Faurecia
Reference ZF

POMOCÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z ESF POMÁHÁME SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM SKUPINÁM SE ZAČLENĚNÍM DO SPOLEČNOSTI. 

Logo OPZ černobílé.jpg

Ve spolupráci s neziskovou organizací VOLONTÉ CZECH, o.p.s., společnost DP WORK, s.r.o. realizuje od roku 2012 projekty financované z Evropského sociálního fondu. 

Společnost DP WORK, s.r.o. se snaží projekty propojovat se svým působením v oblasti společenské odpovědnosti. Projekty jsou zaměřeny na pomoc znevýhodněným osobám k úspěšnému uplatnění se na trhu práce. Specifikem projektů je, že velká část z nich je zaměřená na pomoc osobám ve nebo po výkonu trestu odnětí svobody, a cílem těchto projektů je nejen tyto osoby vzdělávat, ale i v širším smyslu resocializovat a připravit je na uplatnění se na trhu práce. 

Souhrnně se projektů v roce 2020 účastnilo 1406 osob. Jako partner projektu jsme vystupovali celkem v 6 projektech a na 3 dalších jsme participovali. 

 

Probíhající projekty, ve kterých je společnost DP WORK, s.r.o. partnerem: 

 

 • VOL Zaměstnání (1.2.2019-31.1.2022) Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (CS)  v Integrovaném plánu rozvoje území Mladá Boleslav v oblasti zaměstnanosti. Byl připraven program pro nízkokvalifikovanou neaktivní CS (především propuštěné vracející se vězně) a imigranty/cizince, kteří přicházejí do regionu na základě pracovních povolení vyřízených zaměstnavateli. V roce 2020 jsme prostřednictvím tohoto projektu zaměstnali 27 osob  a rekvalifikovali celkem 10 osob. 

 • MAS Mladoboleslavsko (1.1.2019-31.12.2021). Cílem projektu je zapojení místních obcí  a dalších aktérů do řešení problematiky návratu osob na trh práce, například po mateřské nebo rodičovské dovolené. Jde o komplexní program zaměstnanosti pro minimálně 45 osob s využitím pracovní diagnostiky a poradenství, motivačních aktivit, koučinku, vzdělávání a umisťování na trh práce. 

 • VOL Život bez recidivy (1.1.2020 – 31.12.2021) Projekt je zaměřen na osoby ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění. Rozpracovává výstupy z minulých projektů a společně se stakeholdery navrhuje program zaměstnanosti včetně zaměstnání jak ve VTOS, tak po propuštění. Doplňuje pilotní projekt Otevřená věznice Ministerstva spravedlnosti o rekvalifikace, pracovní a dluhové poradenství a zaměstnanost včetně postpenitenciární péče po propuštění. 

 • VOL Vzdělání (1.4.2020 – 31.3.2022). Tento projekt reaguje na aktuální požadavky trhu práce v Karlovarském a Ústeckém kraji v okolí věznic Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Všehrdy. Projekt řeší konkrétní program zaměstnanosti pro nízkokvalifikované osoby bez praxe ve výkonu trestu odnětí svobody v těchto věznicích. Součástí projektu jsou mj. rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí pro trh práce a poradenství, vedoucí k uplatnění na trhu práce. 

 • VOL Změnu (1.7.2020 – 30.6.2022). Projekt analyzuje, identifikuje a reaguje na genderovou nerovnováhu na trhu práce v automotive v Čechách. Zaměřuje se na ženy ohrožené na trhu práce včetně nízkokvalifikovaných a žen na MD/RD tak, aby mohly postoupit ve svém kariérním plánu a získat vyšší finanční ohodnocení.  

 • VOL Mentorink (1.11.2021 - 30.4.2024). VOLONTÉ CZECH, o.p.s. ve spolupráci s 5 českými věznicemi (Jiřice, Kynšperk, Hradec Králové, Světlá nad Sázavou, Všehrdy) a partnery DP WORK, s.r.o. a NNO Åpenhet AS, zahajuje 30ti měsíční projekt, který je podpořený v rámci Programu Spravedlnost, jež je financovaný z finančního mechanismu EHP/Norska. Hlavním problémem, které mu se chce projekt věnovat, je vysoká míra recidivy a související otázky, jež nejsou systémově řešeny. V současné době neexistuje propojenost aktivit Vězeňské služby a MPSV a není organizačně zajištěn přechod vězně po propuštění od jedné instituce k druhé. Osoba často bez sociálního zázemí se ocitá před branami věznice bez prostředků a tento moment má vysoká vliv na další recidivu. Hlavním cílem projektu je pro klienty vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci, podpořit zapojené klienty v pozitivních stránkách jejich rozvoje a aktivovat je k řešení jejich problémů a změně vedoucí k nerecidivování.  

 

Projekty, na nichž DP WORK, s.r.o. spolupracuje s VOLONTÉ CZECH, o.p.s.  

 • Aplikace Good-Lives-Modelu („GLM“) v českém vězeňství (1.8.2019 – 31.7.2022). Záměrem tohoto projektu je pilotně vyzkoušet aplikaci zahraničních zkušeností a na bázi Good Lives Modelu připravit, ověřit a následně s aktéry standardizovat nový dlouhodobý terapeutický program. A to na základě několikaleté práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy byla identifikována potřeba řešení vysoké recidivy především u pachatelů násilné trestné činnosti. 

 

Realizované ukončené projekty: 

 

 • Komplexní program zaměstnanosti v automobilovém průmyslu

        CZ.1.04/2.1.01/63.00225, 2010–2012 

 

 • Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu z věznice Jiřice 

        CZ.1.04/3.3.05/75.00235, 2012–2014 

 

 • Komplexní program zaměstnanosti ve věznici Pardubice 

        CZ.1.04/3.3.05/96.00175, 2013–2014 

 

 • Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl 

        CZ.1.07/3.2.11/03.0107OP 2016–2016 

 

 • Program pro mladistvé ve výkonu trestu ve Věznici Plzeň Bory s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a zapojení na trh práce 

        CZ.1.04/3.1.02/86.00154, 2013 

 

 • TRANSFER 

        CZ.1.04/3.3.05/D6.00185, 2014–2015 

 

 • RESTART 

        CZ.1.04/3.1.02/B7.00046 OP LZZ, 2014–2016 

 

 • RECOVERY

        CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360, 2016–2018 

 

 • REVENANT 

        CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360, 2016–2018 

 

 • RESTART II  

        CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003547, 2016–2018 

 • RESURGENT Jiřice 

       CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022, 2017-2019 

 

 • REBORN 

        CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009146. 2018-2021 

 

Podrobné informace o probíhajících projektech naleznete zde.  

bottom of page