top of page

Co znamená práce pod agenturou?

header_banner.png

CO JE TO AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ?

Princip agenturního zaměstnávání je jednoduchý. Jedná se vlastně o dočasné přidělení pracovníků k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). Vaším zaměstnavatelem je tedy agentura práce, se kterou uzavíráte pracovní smlouvu, práci však provádíte v jiné firmě.  

Jde o flexibilní formu zaměstnávání, kterou upravuje zákoník práce. Vše probíhá na základě ujednání v pracovní smlouvě
a v dalších dokumentech uzavřených mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (agenturou práce). 

Agenturní zaměstnávání

VÝHODY AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Práce pod agenturou Vám přináší několik výhod, předně bychom zmínili: 

 • Nabytí potřebné praxe pro získání trvalého pracovního poměru v budoucnu. 

 • Možnost přestupu do přímého stavu zaměstnavatele – uživatele nebo variabilitu pracovních úvazků včetně těch zkrácených.  

 • Protože agentura práce sama vyhledává pracovní příležitosti, dává možnost získat zaměstnání i osobám na trhu práce znevýhodněným, jako jsou například osoby starší 45 let, nezaměstnaní, absolventi nebo osoby vracející se do práce
  z rodičovské dovolené, lidé se sníženou zdravotní způsobilostí nebo pracující v důchodovém věku.   

EXISTUJÍ NEVÝHODY PRÁCE POD AGENTUROU? 

Tak jako vše má i agenturní zaměstnávání své nevýhody a je korektní je zde uvést. Jde např. o  

 • snazší rozvázání pracovního poměru s agenturním zaměstnancem oproti kmenovému. 

 • Pro někoho nevýhodou může být i fakt, že jde pouze o dočasné, nikoliv trvalé umístění zaměstnance. Ten totiž nesmí být přidělen k výkonu práce k témuž uživateli na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Existují však i výjimky, a to v případě, že agenturní zaměstnanec o takové umístění sám požádá, nebo pokud se jedná o náhradu za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou. 

EXISTUJÍ NEVÝHODY PRÁCE POD AGENTUROU? 

Tak jako vše má i agenturní zaměstnávání své nevýhody a je korektní je zde uvést. Jde např. o tyto:  

 • Snazší rozvázání pracovního poměru s agenturním zaměstnancem oproti kmenovému. 

 • Pro někoho může být nevýhodou i fakt, že jde pouze o dočasné, nikoliv trvalé umístění zaměstnance. Ten totiž nesmí být přidělen k výkonu práce k témuž uživateli na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Existují však
  i výjimky, a to v případě, že agenturní zaměstnanec o takové umístění sám požádá nebo pokud se jedná o náhradu za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou. 

JAK SI VYBRAT TU SPRÁVNOU PRACOVNÍ AGENTURU? 

V současné době působí na pracovním trhu přes 2 000 pracovních agentur a u některých z nich bychom jejich počínání vůči agenturním zaměstnancům neoznačili za zcela korektní. Špatné zkušenosti pak vrhají stín na agentury práce obecně. Pro zájemce je navíc velmi obtížné se orientovat v tom, které jsou poctivé a uplatňují etický a férový přístup k agenturnímu personálu, a které nikoliv. Na co si dát při výběru agentury práce pozor? 

 • Při výběru personální agentury buďte obezřetní a důkladní. Zjišťujte si reference nejenom na internetu či na webových diskuzních fórech, ale zajímejte se o informace od jiných agenturních zaměstnanců či přímo u uživatele.  

 • Je důležité mít na paměti, že agentury práce i uživatel mají povinnost zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance byly srovnatelné s podmínkami platícími pro kmenového zaměstnance uživatele na stejné nebo obdobné pozici s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe. Neměli byste se tedy oproti kmenovým zaměstnancům cítit nějakým způsobem znevýhodněni.  

 

PROČ JE DP WORK TOU SPRÁVNOU VOLBOU? 

 • Vůči agenturnímu personálu se chováme férově a seriózně. 

 • Při vyjednávání se zákazníky (uživateli) pečlivě dbáme, abychom získali všechny potřebné informace o srovnatelných pracovních a mzdových podmínkách. Pokud přímý zaměstnanec má například příplatky (za odpolední, noční práci apod.), má je i agenturní zaměstnanec. Stejně tak je to i s počtem dní dovolené. Vše je transparentní a uvedené na výplatních mzdových páskách. 

 • Podporujeme spolupráci se sociálními partnery a odborovými organizacemi. Jako jedna z prvních personálních společností v ČR jsme uzavřeli kolektivní smlouvu přímo s Odbory KOVO MB, jež působí v závodě ŠKODA AUTO
  v Mladé Boleslavi. Spolupracujeme i s odbory, fungujícími v závodech skupiny FAURECIA (např. v Písku). Zaměstnanci tak získávají další benefity a výhody. Zároveň odborová organizace působí jako garant, že zpracování mezd bylo správné a v souladu se zákony a jinými předpisy ČR. 

 • Jsme společensky odpovědná firma, proto svým zaměstnancům zajišťujeme podmínky i nad zákonný rámec. 

Zaujali jsme Vás? Pak nám pošlete svůj životopis. 

bottom of page