800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Žádost o zvolenou rekvalifikaci

Žádost o zvolenou rekvalifikaci

Jak žádat o zvolenou rekvalifikaci

1. Žádat je nutné alespoň 3 týdny dopředu.
2. Musíte být registrován/a na Úřadu práce.
3. Vyberte si kurz z naší nabídky rekvalifikačních kurzů a kontaktujte nás (800 310 013; vzdelavani@dpwork.cz).
4. Navštivte nás na některé z našich poboček, abychom Vám pomohli vyplnit "Žádost o zvolenou rekvalifikaci" a potvrdili ji. V případě, že jste z daleka, žádost vyřešíme telefonicky a korespondenčně.
5. Navštivte Vašeho poradce na Úřadu práce a oznamte mu Váš záměr absolvovat kurz a předejte mu Žádost.
6. Vyčkejte na vyjádření komise na Úřadu práce.
7. Nastupte do kurzu.

V případě, že jste nestihl/a termín 3 týdnů před zahájením, neváhejte nás také kontaktovat a pokusíme se najít řešení.

Podrobný postup žádosti o zvolenou rekvalifikaci

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:
a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR svůj požadavek na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A.

Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 3 týdny před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Požadavek bude posuzován v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná.

Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce „Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ – část C formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“. Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč. Formulář „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“ obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce.

Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.

Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí. Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám.

Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.

Zájemce podepíše „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci.

Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.[1]


(Převzato ze stránek MPSV ČR)


Žádost ke stažení.

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka)
E-mail: vzdelavani@dpwork.cz