800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

Cíl

Upevnit schopnost prezentovat z vlastních připravených materiálů. Pochopit důležitost přípravy prezentace. Zlepšit neverbální prezentaci. Jak být přesvědčivý. Jak zaujmout posluchače. Jak efektivně využít pomůcky jako jsou projektor, flip, písemné podklady.


Obsah

  • Představení školení, zjištění očekávání, cíl a motivace
  • Co je to prezentace a jak ji připravit
  • Efektivní a přesvědčivá prezentace (jak udržet pozornost)
  • Verbální a neverbální prezentace
  • Pomůcky při prezentaci
  • Praktický trénink „pod kamerou“ a jeho rozbor (proběhne 2x na určená témata)

Časový rozsah kurzu

16 hodin

Pro koho je kurz určen

Pracovníky, kteří školí, prezentují a předávají informace.

Přednášející

Petr Toman

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka)
Email: vzdelavani@dpwork.cz