800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Komunikační dovednosti

Komunikační dovednosti

Cíl

Upevnit schopnost komunikovat ve všech možných situacích. Vyzkoušet si správně používat verbální a neverbální komunikaci a pochopit důležitost obou variant. Naučit se pracovat s možnými bariérami v komunikaci. Poznat jednoduchost odmítnutí nereálného požadavku druhých nebo vyjádřit kritický názor.

Obsah

Verbální komunikace
Neverbální komunikace
Řeč
Otázky a jejich důležitost
Naslouchání
Možné bariéry v komunikaci
Odlišný názor
Já x My a konflikt
Emoce
Já a ten druhý
Nácvik komunikace „pod kamerou“ a následný rozbor

Časový rozsah kurzu

8 – 16 hodin

Pro koho je kurz určen

Mistři
Tým lídři
Vedoucí týmů
Střední management


Přednášející

Petr Toman
 

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka)
Email: vzdelavani@dpwork.cz