800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


VOL Gender

VOL Gender 2012

CZ.1.04/3.4.04/88.00363

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. ve spolupráci s partnery projektu DP WORK s.r.o., Středočeskou asociací manažerek a podnikatelek, Občanským sdružením LECCOS a obcí Přišimasy připravila a od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014 realizovala projekt určený pro rodiče vracející se z rodičovské dovolené, pro ženy, které jsou v předdůchodovém věku, začínají podnikání v samostatně výdělečné činnosti, jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo jsou ohrožené nezaměstnaností.

CS se mohla zdarma účastnit čtyř následujících bloků:

• Podnikání bez překážek.
• Podpora přístupu na trh práce.
• Návštěva úspěšných drobných podnikatelů v regionu.
• Workshop, sdílení zkušeností (cesta k úspěšnému podnikání).

Účastnice měly také možnost absolvovat rekvalifikační kurz, čehož využilo 9 žen a také jim byla nabídnuta možnost proplacení poplatku při založení živnosti – toho využily 3 ženy.

Celkem měly účastníci možnost absolvovat 17 akcí trvajících 4 hodiny v průběhu cca 3 měsíců. Hlídání dětí a občerstvení CS bylo během těchto aktivit zajištěno.

Do konce realizace projektu bylo plně realizováno všech 12 plánovaných běhů, a to 4 v Přišimasech, 2 v Českém Brodě a Unhošti, po jednom v Sadské, Bakově nad Jizerou, Úvalech a Rakovníku, kterých se zúčastnilo 110 žen a úspěšně bylo podpořeno 102 z nich.

Cílem projektu bylo poskytnout účastnicím:

• informace o genderové problematice,
• ucelený pohled na trh práce ve Středočeském kraji,
• možnost poznání svých schopností a možnosti s využitím pracovní/bilanční diagnostiky,
• informace/poradenství pro zahájení samostatně výdělečné činnosti/ zaměstnání,
• informace o zaměstnavatelích ve Středočeském kraji
• trénink využití IT techniky pro výše uvedené činnosti.

Projekt byl realizován v obcích Středočeského kraje a podmínkou účasti v projektu bylo, aby zde měla CS bydliště.

Kontaktní osoba: Lenka Müllerová

e-mail: lenka.mullerova@polytechna.eu