800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Vedoucí provozu – mistr/mistrová - rekvalifikace

Vedoucí provozu – mistr/mistrová - rekvalifikace

Cílem tohoto vzdělávacího programu je připravit zaměstnance na výkon pozic v rámci liniového managementu v průmyslové výrobě, převážně pak v automobilovém průmyslu.

Kurzy jsou určeny osobám, které již mají v automobilové výrobě praxi na základních výrobních pozicích a zároveň mají ambice profesně postoupit.

Realizace kurzu může probíhat buď v moderních výukových prostorách tréninkového centra společnosti DP WORK v Bakově nad Jizerou, nebo přímo ve výrobním závodě.

Délka kurzu je 17 vyučovacích dní v případě celodenní výuky (128 hodin).

Obsah kurzu:

Název modulu Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 8
Systém environmentálního řízení a BOZP pro liniový management 8
Základy výrobního managementu 40
Údržba pro liniový management 8
Nácvik údržby 4
Organizace výroby pro liniový management 32
Metrologie a kontrola strojírenských výrobků 24
Nácvik metrologie a čtení výkresů 4
Celkem 128

Vstupní požadavky pro rekvalifikační kurzy jsou:

  • dobrý zdravotní stav,

  • minimální věk 18 let,

  • alespoň ukončené základní vzdělání.

Financování kurzů

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž je možné využít financování z prostředků Úřadu práce a pro účastníky tak mohou být zcela zdarma.

Rádi Vám pomůžeme:

  • s výběrem vhodného kurzu z naší nabídky na základě osobní konzultace,

  • s vyplněním žádosti o zvolenou rekvalifikaci pro Úřad práce (více zde),

  • se zajištěním bezplatného ubytování po dobu realizace kurzu,
  • s hledáním zaměstnání. Díky našim úzkým vztahům s výrobními závody Vás po úspěšném absolvování kurzu doporučíme jako vhodného kandidáta a pokusíme se Vám bezplatně zaměstnání zprostředkovat.

Číslo akreditace: MSMT – 35725/2015-1/814

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

800 310 013 (bezplatná linka)

vzdelavani@dpwork.cz