800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


TRANSFER

TRANSFER 2014

CZ.1.04/3.3.05/D6.00185

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a fyzické osoby po ukončení trestu odnětí svobody.

Skladba klíčových aktivit navazuje jednak na zkušenosti z již realizovaného projektu ve Věznici Jiřice, využívá dále zkušenosti z projektu ve Věznici Pardubice, kde již byly nasazeny v mezičase akreditované rekvalifikační kurzy Operátor a Manipulant v automobilovém průmyslu v širokém měřítku realizovány spolu s navazujícími nástavbovými rekvalifikacemi v oblasti sváření, VZV aj.

Projektem Žadatel a Partner reagovali na podněty z minulých projektů, tj. např. nutnost zvýšení počítačové gramotnosti odsouzených s ohledem na jejich budoucí pozice, rozšíření školení v oblasti finanční gramotnosti a základů práva s ohledem na jejich aktuální problémy po propuštění, zařazení většiny akreditovaných kurzů se záměrem, aby cílová skupina měla dokumenty stvrzující zvýšení její kvalifikace aj.

Samostatnou klíčovou aktivitou je zaměstnávání cílové skupiny a poskytování následných služeb v oblasti pracovního poradenství včetně důrazu na poradenství finanční, právní, psychologické a sociální.

Projekt vycházel z předpokladu, že spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru může plnit náročné úkoly v oblasti práce s touto obtížnou cílovou skupinou.

Předpokládané výstupy projektu:
• 35 podpořených osob CS,
• 28 úspěšných absolventů kurzu Obecné školení,
• 8 úspěšných absolventů rekvalifikace Manipulant,
• 8 úspěšných absolventů rekvalifikace Svářeč,
• 8 úspěšných absolventů rekvalifikace VZV,
• 10 volných míst v přímém stavu,
• 9 zprostředkovaných pracovních míst.

Realizace projektu je plánována v délce 12 měsíců, tj. do 14. 11. 2015.

Hlavním manažerem projektu byl Mgr. Lukáš Salivar

e-mail: vzdelavani@dpwork.cz