800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Speciální kurzy pro automobilový průmysl

Speciální kurzy pro automobilový průmysl

Výrobním závodům nabízíme následující kurzy, jež jsou určeny pro posílení odbornosti jejich pracovníků ve výrobě.

Jsme připraveni provést na pracovišti zákazníka identifikaci vzdělávacích potřeb a kurzy přizpůsobit tak, aby přesně reflektovaly současnou situaci a dopomohly k plnění vytyčených výrobních cílů. Délka jednotlivých kurzů se může individuálně lišit.

Kurzy vedou naší interní a externí lektoři, kteří mají hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti.

1. Příprava osob do liniového managementu automobilového průmyslu
Modulární program, jehož cílem je připravit osoby působící na nižších výrobních pozicích v automobilovém průmyslu na zastávání pozic liniových manažerů (mistrů). Tvorba tohoto programu byla podpořena z OPVK (více zde).
Vzdělávácí program pro přípravu mistrů nabízíme také formou rekvalifikačního kurzu (více zde).
(maximálně 19 dnů - odvíjí se od počtu nasazených modulů)

2. Operátor poloautomatické montáže v automotive
Tento 5 denní vzdělávací program slouží pro rychlou adaptaci nových zaměstnanců na pozice operátorů do průmyslových závodů. Tvorba tohoto programu byla podpořena z OPVK (více zde).
(5 dnů)

3. Pneumatika, řídicí systémy
Osvojení základů pneumatiky a systémů pneumatického řízení, orientace v pneumatických prvcích a symbolech, základní pneumatická schémata, provozní spolehlivost pneumatických zařízení.
(1 – 2 dny)

4. Hydraulika, řídicí systémy
Osvojení základů hydrauliky a systémů hydraulického řízení, orientace v hydraulických prvcích a symbolech, základní hydraulická schémata, provozní spolehlivost hydraulických zařízení.
(1 – 2 dny)

5. Výkresová, technická dokumentace
Seznámení s technickým kreslením, jeho normalizací, promítání a sestavení technického výkresu, základy kótování na strojírenských výkresech, základy kreslení strojních součástí, samostatné sestavení výkresu.
(1 – 2 dny)

6. Bezpečnost strojů a zařízení
Seznámení s problematikou bezpečnosti strojů a zařízení, zdroje nebezpečí vyplývající z provozu strojů a zařízení, zásady bezpečného provozu strojů a zařízení, dokumentace strojů a zařízení. (kurz je vhodným doplněním obecného školení BOZP).
(1 den)

7. Metrologie a kontrola strojírenských výrobků
Seznámení s vhodnými metodami, vhodnými měřícími a kontrolními prostředky dle výkresu obrobku, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu.
(1 – 3 dny)

8. Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek
Seznámení s bezdemontážními diagnostickými metodami při posuzování technického stavu strojů a zařízení, vyhodnocení technického stavu a návrh postupu odstranění zjištěných závad na základě výsledků diagnostických měření, začlenění diagnostické techniky a metod do systému údržby.
(1 až 2 dny)

9. Základy HSE v automobilové výrobě
Seznámení s environmentální politikou v automobilovém průmyslu, problematika jednotlivých složek životního prostředí, odpadového hospodářství a energetiky. Základní pojmy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany. Úvod do systému environmentálního managementu – EMS.
(2 – 3 dny)

10. Údržba v automobilové výrobě
Osvojení si metod vedoucích k bezporuchové funkčnosti výrobních zařízení a k nastavení a udržení bezpečného a přehledného pracoviště (např. 5S, TPM).
(1 - 3 dny)

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.