800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu

Jiřice 2012

CZ.1.04/3.3.05/75.00235

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Naše společnost získala dotaci z programu OPLZZ na realizaci projektu, který je zaměřen na realizaci komplexního programu zaměstnanosti pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením (osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Jiřice). V tomto roce společnost DP WORK s.r.o. rozšířila svou činnost i na zaměstnávání odsouzených a spustila po dohodě s Věznicí Jiřice pilotní projekt zaměstnávání osob ve výkonu trestu. Z toho důvodu byl projekt realizován ve spolupráci právě s Věznicí Jiřice, která dokázala zajistit potřebnou cílovou skupinu. Pojetí programu bylo inovativní, protože vychází z ověřených požadavků na obsazení volných míst na trhu práce v oblasti automobilového průmyslu a navazujících odvětví a směruje cílovou skupinu na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, pracovní poradenství, technické školení, zvýšení kvalifikace/rekvalifikace). Celý proces byl pro cílovou skupinu motivační, protože již od počátku měla každá zapojená osoba představu, kde by mohla konkrétní práci vykonávat, pokud program úspěšně absolvuje, jakmile bude propuštěna z výkonu trestu. Záměrem projektu bylo umístit v průběhu a po konci projektu 50 osob. Umístění je realizováno i po ukončení projektu.

Projekt byl 30. 6. 2014 úspěšně ukončen, přičemž bylo celkem:

• 179 podpořených osob,
• 291 úspěšně podpořených osob,
• 10 osobám zajištěna práce v automobilovém průmyslu.

Hlavním manažerem projektu byl Mgr. Emil Dobaka,

e-mail: vzdelavani@dpwork.cz