800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Školení obsluhy VZV pro závody Faurecia v Písku

Školení obsluhy VZV pro závody Faurecia v Písku

V letních měsících roku 2016 postupně převzalo Vzdělávací středisko DP WORK školení obsluhy manipulačních vozíků (dále MV) v závodech Faurecia Automotive a Faurecia Components v Písku.

V rámci těchto kurzů je proškolován veškerý personál, který v obou závodech působí a ke své činnosti potřebuje manipulační vozíky (agenturní i přímých). 

Školení je vždy rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teorie je zaměřena na místní podmínky a vychází především z provozních řádů obou závodů. Dále je zde kladen důraz na bezpečnostní rizika obou provozů, která byla identifikována při přebírání školení spolu s vedoucími pracovníky logistiky a pracovníky, kteří jsou odpovědni za bezpečnost práce.

V části praktické se účastníci školení učí praktické obsluze manipulačních vozíků a díky dobré spolupráci s oběma závody, se daří využívat k praktickému zaučení manipulační techniku, kterou budou zaměstnanci následně používat v rámci své práce.

(MK)