800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Školení obsluhy manipulačních vozíků

Školení VZV

VZV DP WORKJsme akreditovaným školícím střediskem pro školení VZV (vysokozdvižných vozíků).

Máme vlastní technické vybavení pro zajištění kompletního školení a školíme také přímo na pracovištích.

Standardní délka školení u nových průkazů je 8 hodin a u opakovaných školení 4 hodiny. Samotné školení se skládá z teoretické i praktické části, která je prováděna ideálně na manipulačních zařízeních u zaměstnavatele či uživatele, aby se účastník naučil ovládat ta zařízení, která bude používat při své práci.

Realizujeme také rozsáhlejší školení pro zapracování nového personálu a přeškolení stávajícího - více zde

Disponujeme vlastním VZV (Linde - skupina W1) a tréninkovou plochou v Kosmonosích u Mladé Boleslavi.

Komisaři i intruktoři VZV jsou našimi stálými zaměstnanci, což nám dává značnou flexibilitu a schopnost udržet požadovanou kvalitu výstupů školení.

Realizujeme školení pro tyto skupiny:

  • A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené,
  • B – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením,
  • C - plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením,
  • D – vysokozdvižné ručně vedené,
  • E – vysokozdvižné s pákovým řízením,
  • W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti,
  • W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti,
  • G - vysokozdvižné se zdvihací plošinou,
  • Z - zvláštní vozíky.
Typ školení Cena (bez DPH)
Základní školení* 2 600 Kč
Podnikový průkaz* 2 100 Kč
Opakované školení

400 Kč

* ceny školení pro W2, G a Z jsou stanovovány individuálně.