800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


REVENANT

REVENANT 2016

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dne 1. 11. 2016 byl zahájen projekt REVENANT, který reaguje na problém nedostatečné motivace osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) pracovat: Neexistence rodiny - vzorů, které pracují, chybějící či žádné pracovní návyky, nevhodná či nedostatečná kvalifikace pro současný trh práce, chybějící podpora po propuštění aj, způsobují, že osoby po VTOS obtížně práci hledají a potom si ji obtížně udrži.
Záměrem projektu je aktivovat nepracující, nízkokvalifikované, práceschopné muže před propuštěním z VTOS k zařazení na trh práce. Cíl je v souladu se specif.cílem v. 40, tj. Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména nízkokvalifik. a jinak znevýhodněných.
Hlavní cíle:

1) Zvýšení možnosti prac. a sociálního začlenění CS

2) Zvýšení kvality života CS

3) Snížení výdajů z veřejných zdrojů

4) Snížení zadluženosti

5) Snížení recidivy CS

6) Posílení odborných kompetencí

Realizátorem projektu je organizace Volonté Czech a společnost DP WORK je hlavní partnerem.

Realizace projektu je plánována v délce 24 měsíců.

Odpovědnou osobou za společnost DP WORK je Mgr. Lukáš Salivar.

e-mail: vzdelavani@dpwork.cz