800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


RESTART II

RESTART II 2016

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dne 1.9.2016 byla zahájena realizace projektu RESTART II.

Při tvorbě i realizací tohoto projektu vycházíme z výstupů závěrečné evaluační zprávy projektu RESTART I. Tento pilotní projekt řešil ověření a nastavení navržených postupů sociální inovace, která spočívá v posílení a rozšíření role agentur práce (AP) v ČR v systému práce s osobami opouštějícími výkon trestu.

Projekt RESTART II reaguje na problematiku vysoké a stále rostoucí recidivy. Hlavním cílem našeho projektu je ověřit, otestovat a šířit nové řešení práce s osobami ve výkonu trestu a po jejich propuštění se záměrem snížení výdajů veřejných zdrojů, zvýšení možnosti pracovního a sociálního začlenění cílové skupiny (CS), zvýšení kvality života CS, snížení její zadluženosti, snížení recidivy CS a posílení odborných kompetencí potřebných pro zařazení na trh práce a do života.

Kromě zajištění „doprovázení“ od bran věznice, je CS po propuštění poskytnuta individuální podpora při řešení závislostí, finančního managementu, samostatného života aj. 

Realizátorem projektu je organizace Polytechna Consulting a společnost DP WORK je hlavní partnerem.

Realizace projektu je plánována v délce 24 měsíců.

Odpovědnou osobou za společnost DP WORK je Mgr. Lukáš Salivar.

e-mail: vzdelavani@dpwork.cz