800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


RESTART

RESTART 2014

CZ.1.04/3.1.02/B7.00046,

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Realizátorem výše uvedeného projektu byla společnost Polytechna Consulting, a.s. a partnerem projektu byla společnost DP WORK s.r.o.

Hlavním cílem projektu bylo v souladu s inovačními cíli výzvy B7 OPLZZ, pilotně ověřit roli naší agentury práce v procesu návratu osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) do zaměstnání a společnosti a založit veškeré aktivity na komerčním základě, díky čemuž došlo k zajištění jejich udržitelnosti na bázi samofinancovatelnosti.

Aktivity projektu pro CS:
• Poradenské a diagnostické aktivity již v rámci VTOS.
• Pomoc s hledáním pracovního uplatnění včetně zprostředkování či agenturního zaměstnání.
• Obsazení pracovních míst u Partnera na kmenových pozicích.
• Vybudování komunitního centra s možností ubytování v Mladé Boleslavi (tzv. „dům na půli cesty“).
• Poskytování terapeutických a poradenských služeb v rámci komunitního centra v Mladé Boleslavi.

Tisková zpráva vydaná na závěr realizace projektu „RESTART“:
Příjemce Polytechna Consulting, a.s. spolu s partnerem projektu DP WORK s.r.o. uspořádali 25.6.2015 závěrečnou konferenci projektu v hotelu Čechie v Praze 8, které se zúčastnilo 52 pozvaných zástupců řady institucí (MPSV, GŘ Vězeňská služba, Věznice Jiřice, Věznice Kynšperk, sociální kurátoři, PMS, Česká andragogická společnost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Laxus, Sdružení automobilového průmyslu, VŠ, Český helsinský výbor aj., do programu se zapojili i zástupci z řad cílové skupiny – tj. osob propuštěných z výkonu trestu.

Projekt řešil ověření postupů sociální inovace, která spočívá v posílení a rozšíření role personálních agentur v ČR v systému práce s osobami opouštějícími výkon trestu.

Cílem projektu bylo a je zprostředkování zaměstnání a podpora resocializace propuštěných z výkonu trestu, což odstraní závislost cílové skupiny na veřejných zdrojích a náklady na řešení recidivy, které jsou spojeny s mnoha dalšími náklady na (nejen) veřejné zdroje.

Realizační tým projektu seznámil přítomné s hlavními problémy, které bylo nutno při realizaci řešit, a s aplikovaným projektovým řešením, které vedlo k následujícím výsledkům a výstupům projektu:
• Splněná cílová skupina projektu v počtu 21 osob.
• Doplněná kontrolní cílová skupina v počtu 20 osob.
• Vytvořených 21 pracovních příležitostí pro cílovou skupinu – propuštěné z výkonu trestu.
• Zajištěno 21 ubytování v komunitním bydlení pro cílovou skupinu.
• Poskytnuté poradenství v rozsahu 32 hodin /1 osoba.
• Poskytnutý mentoring/doprovázení v rozsahu min. 2,5 hodiny/osoba.

V současné době z 21 osob cílové skupiny:
• 2 osoby jsou ve vazbě za trestnou činnost.
• 10 osob pracuje.
• 1 osoba je v protidrogové léčebně.

Na základě těchto údajů byl aplikován a zveřejněn kalkulovaný model úspor veřejných zdrojů, který představuje snížení o 443.000 Kč za 1 měsíc.

Závěrem konference v odborné diskusi byly přijaty následující závěry:

Celospolečenský cíl omezení kriminální recidivy lze naplnit podporou zaměstnanosti osob po VTOS spolu s vyřešením otázky bydlení.

Toho lze docílit vytvořením komplexních programů realizovaných ve spolupráci státního a soukromého sektoru, a to užším propojováním jednotlivých aktivit realizovaných v rámci výkonu trestu a po jeho ukončení.

Ke snazšímu začlenění propuštěných osob na trh práce lze využít například:
• Rekvalifikační programy, realizované v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti ČR a jejich zavedení již během výkonu trestu.
• Finanční poradenství, a to již ve výkonu trestu, zaměřené především na řešení exekucí.


Realizace projektu byla úspěšně ukončena 30. 6. 2015.

Manažerkou projektu byla Ing. Zuzana Bejó,

e-mail: zuzana.bejo@polytechna.eu