800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


RECOVERY

RECOVERY 2016

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dne 1. 11. 2016 byl zahájen projekt RECOVERY, který reaguje na problematiku návratu odsouzených ve výkonu trestu (VTOS) do společnosti a na trh práce bez následné kriminální recidivy. Recidiva dle Statistické ročenky VSČR za 2014 je 71% (z toho 50 % již potřetí a 50% recidivuje do 6 měsíců), přičemž její řešení je hlavním programem připravované Strategie vězeňství 2020.
Tento program tzv. resocializace jednak vychází z našich praktických zkušeností a současně navazuje na programy věznic. Oproti předešlým projektům jsme výrazně posílili finanční poradenství, protože až 80% osob ve VTOS má exekuce a tím, že s nimi nepracují a neznají jejich výši, dochází k silné demotivaci pracovat a jejich odchodu do šedé/černé ekonomiky - ta je mnohdy opět svázána s kriminální činností.

Cílem předkládaného projektu je pomoc osobám před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) ve věznicích Kynšperk nad Ohří, Jiřice a Rýnovice a dále je podpořit po propuštění při jejich návratu do společnosti a pracovního života.

Projekt po zkušenostech s CS reaguje zejména na tyto skutečnosti:

-  absence zaměstnání,

-  oblast financí a dluhů,

-  nevhodné nebo vůbec žádné pracovní návyky,

-  nesamostatnost,

-  závislostní chování,

-  riziko přechodu z věznice na svobodu,

-  specifický přístup etnik.

Realizátorem projektu je organizace Volonté Czech a společnost DP WORK je hlavní partnerem.

Realizace projektu je plánována v délce 24 měsíců.

Odpovědnou osobou za společnost DP WORK je Mgr. Lukáš Salivar.

e-mail.: vzdelavani@dpwork.cz