800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Psychodiagnostický screening

Psychodiagnostický screening

Nový nástup zaměstnance vždy znamená pro firmu vysoké finanční náklady (nábor, výběr, adaptace), a proto je nezbytné klást důraz na pečlivý výběr. Zkoumání źivotopisu a osobní pohovor už dávno nestačí. Nebojte se využít specialistů, kteří Vám pomohou zkvalitnit posouzení kandidáta prostřednictvím psychodiagnostikého screeningu. 

Co je to psychodiagnostický screening?

Psychodiagnostické testování je odborné posouzení psychických vlastností jedince (osobnostní předpoklady). Využívány jsou psychologické metody, soubory psychologických testů a dotazníků, které zjišťují úroveň osobnostních, výkonových, motivačních a dalších podstatných charakteristik jedince. Námi používané metody ve screeningu jsou objektivní, standardizované, validní (platné) a reliabilní (spolehlivé), a to díky mnohaletému vývoji odborníky v psychologii.

Lze jej využít v celém spektru profesní dráhy zaměstnance:

 • předvýběr kandidátů (preselekce),
 • finální výběr kandidátů,
 • kariérní plánování,
 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců,
 • budování týmů.

Stejně tak se uplatní i napříč pracovními pozicemi, např.:

 • administrativní pozice,
 • střední a vyšší management (middle a TOP management),
 • nižší management (low management),
 • absolventské pozice (např. trainee programy, talent programy),
 • dělnické pozice.

Hlavní výhody použití psychodiagnostického screeningu:

 • omezení riskantních rozhodnutí,
 • úspora času i finančních prostředků,
 • jedná se o spolehlivou metodu,
 • predikce výkonnosti zaměstnance,
 • posouzení jeho zapojení do týmu,
 • zjištění vhodných motivačních podnětů.

DP WORK má dlouholetou zkušenost s testováním, používá metody vydávané předním světovým vydavatelstvím Hogrefe.