800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Projekty ESF

Projekty ESF

Naše společnost se věnuje také projektům z Evropského sociálního fondu, které zároveň propojuje se svým působením v oblasti společenské odpovědnosti.

Specifikem našich projektů je, že velká část z nich byla zaměřena na osoby ohrožené sociálním vyloučením a jejich cílem bylo nejen účastníky odborně vzdělávat, ale v širším slova smyslu resocializovat.

Naše projekty byly s výjimkou jednoho podpořeny Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost se záměrem pomoci znevýhodněným osobám k úspěšnému uplatnění na trhu práce, a to díky odbornému vzdělávání.

Naše projekty: