800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu

Operátor poloautomatických strojů

Kurz je zaměřen na základní výrobní pozici, která se vyskytuje ve všech výrobních závodech. Operátor poloautomatických strojů se přímo podílí na výrobě a kontrole finálních výrobků. Je vždy součástí výrobního týmu, se kterým úzce spolupracuje. Pracovní činnost je vykonávána v taktu a klade nároky na pečlivost a pozornost, neboť kvalita výrobků je základním kritériem v automobilovém průmyslu.

Výuka probíhá v moderním tréninkovém centru v Bakově nad Jizerou, které je vybaveno prostory pro formální a neformální výuku a dále také částmi výrobních linek, které spolu s reálnými komponenty dokážou simulovat podmínky výroby.

Dále také kurzy realizujeme na našich pobočkách v Písku a ve Vysokém Mýtě, kde praxe probíhá přímo ve výrobních závodech v blízkém okolí uvedených míst. 

Délka kurzu je 17 vyučovacích dní v případě celodenní výuky (128 hodin).

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou.

Obsah kurzu

Název modulu Počet hodin
Obsluha a základní údržba seřízených poloautomatických strojů 24
Operativní úprava či změna řídícího programu stroje 24
Kontrola rozměrů základními měřidly, vizuální kontrola produktů, vyřazení a zacházení s neshodnými výrobky 20
Udržování limitu výše zásob v logistických systémech dle potřeb výroby v automobilovém průmyslu 20
Organizace pracoviště pro adekvátní plnění výrobního plánu 16
Vedení jednoduché výrobní dokumentace a statistiky v automobilovém průmyslu 8
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 8
Pracovní právo 4
Soft Skills (měkké dovoednosti) 4
Celkem 128

Vstupní požadavky pro rekvalifikační kurzy jsou:

  • dobrý zdravotní stav,
  • minimální věk 18 let,
  • alespoň ukončené základní vzdělání.

Financování kurzů

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž je možné využít financování z prostředků Úřadu práce a pro účastníky tak mohou být zcela zdarma.

Rádi Vám pomůžeme:

  • s výběrem vhodného kurzu z naší nabídky na základě osobní konzultace,
  • s vyplněním žádosti o zvolenou rekvalifikaci pro Úřad práce (více zde),
  • se zajištěním bezplatného ubytování po dobu realizace kurzu,
  • s hledáním zaměstnání. Díky naším úzkým vztahům s výrobními závody Vás po úspěšném absolvování kurzu doporučíme jako vhodného kandidáta a pokusíme se Vám bezplatně zaměstnání zprostředkovat.

Číslo akreditace: MSMT – 29008/2015-1/703

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka)
Email: vzdelavani@dpwork.cz