800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Obsluha elektrovozíku a motovozíku

Obsluha elektrovozíku a motovozíku

Dne 25. 4. 2017 získala firma DP WORK s.r.o., od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, akreditaci vzdělávacího programu „Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný s volantovým řízením do 5 tun)“ a to jak pro osoby vlastnící řidičský průkaz kategorie B, C, D, nebo T , tak pro osoby bez řidičského průkazu.

Kurzy mohou být realizovány pro firmy i jednotlivce. Samotný kurz je realizován v rozsahu 30 hodin teorie a 25 hodin praxe pro osoby vlastnící ŘP a pro osoby bez řidičského oprávnění je teorie navýšena o 5 vyučovacích hodin. Celý kurz tedy trvá 7/7,5 dne a následující den je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretického testu a praktické zkoušky realizované na manipulačním vozíku.

V rámci teorie budou probrána následující témata:

 • Pravidla silničního provozu,
 • nauka o konstrukci,
 • bezpečnost práce,
 • mimořádné události (nehody),
 • nauka o provozu.

 Praxe je zaměřena na:

 • Kontrolu vozíku před zahájením provozu,
 • ovládání vysokozdvižného vozíku,
 • manipulaci s nákladem a jeho správné zajištění,
 • zátěžové diagramy,
 • stohování,
 • doplňování PHM a údržbu.

Teoretická část může probíhat v učebnách firmy DP WORK s.r.o., popřípadě v učebnách u zákazníka v závodě.

Následná praktická část je realizována buďto na vlastní technice a v tréninkových prostorách firmy DP WORK s.r.o. v Mladé Boleslavi, popřípadě může být realizována na technice a v objektech průmyslových závodů. což učastníků pomáhá při získání zaměstnání v těchto závodech..

Úspěšní absolventi obdrží „Evropský“ průkaz obsluhy motorových vozíků v příslušných skupinách, na které byli účastníci proškoleni a také osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností.

V případě potřeby jednotlivců, je firma připravena pomoci zájemcům o kurz s vyřízením náležitostí potřebných k financování kurzu prostřednictvím Úřadů práce.

Číslo akreditací: MSMT-6738/2017-1/171; MSMT-7018/2017-1/217

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

800 310 013 (bezplatná linka)

vzdelavani@dpwork.cz