800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Nabídka kurzů

Nabídka kurzů

Rekvalifikace

Operátor poloautomatických strojů

Nemáte zkušenost s průmyslovou výrobou, ale láká Vás do tohoto odvětví vstoupit? Tento kurz je ideálním začátkem. Kurz je zakončen zkouškou z Národní soustavy kvalifikací.

Manipulant interní logistiky Bez interní logistiky nemůže výroba fungovat. Naučte se teoreticky i prakticky její principy. V rámci kurzu obdržíte také průkaz VZV. Kurz je zakončen zkouškou z Národní soustavy kvalifikací.
Vedoucí provozu – mistr/mistrová Pracujete již v průmyslové výrobě a máte pocit, že nastal čas se posunout dále? Absolvujte náš kurz a staňte se vedoucí/m provozu.
Obsluha elektrovozíku a motovozíku Naučte se snadno přemísťovat i zdánlivě nepřemístitelné a získejte průkaz řidiče VZV v rámci našeho rekvalifikačního kurzu.

Manipulace s materiálem

Školení VZV Nemáte čas na rekvalifikační kurz nebo Vám nevyhovoují termíny? Nastupte do našeho základního kurzu pro získání průkazu řidiče VZV.
Školení jeřábníků, vazačů Jsme členy Asociace zdvihacích zařízení-ČR a schváleným pracovištěm pro školení obsluhy zdvihacích zařízení.

Výkresová dokumentace

Kreslení v CAD programech Cílem je osvojení základů grafických CAD programů. Absolvent kurzu bude umět zpracovávat, číst a publikovat v zvoleném CAD programu výkresovou dokumentaci k zadanému projektu.
Výkresová, technická dokumentace Cílem je seznámení s technickým kreslením, jeho normalizací, promítání a sestavení technického výkresu, základy kótování na strojírenských výkresech, základy kreslení strojních součástí, bude umět samostatně sestavit výkres.

Speciální kurzy pro výrobu

Pneumatické řídící systémy Základy pneumatiky a systémů pneumatického řízení, orientace v pneumatických prvcích a symbolech, základní pneumatická schémata, provozní spolehlivost pneumatických zařízení.
Hydraulické řídící systémy Základy hydrauliky a systémů hydraulického řízení, orientace v hydraulických prvcích a symbolech, základní hydraulická schémata, provozní spolehlivost hydraulických zařízení.
Bezpečnost strojů a zařízení Cílem je seznámení s problematikou bezpečnosti strojů a zařízení, zdroje nebezpečí vyplývající z provozu strojů a zařízení, zásady bezpečného provozu strojů a zařízení, dokumentace strojů a zařízení.
Efektivní přestavby - SMED Rychlá změna výrobního programu je podstatnou části štíhlé výroby. Naučte se jak na to.

Kontrola strojírenských výrobků

Cílem je seznámení se s vhodnými metodami, měřícími a kontrolními prostředky dle výkresu obrobku, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu.

Soft Skills pro výrobu

Efektivní zaškolení - metoda 4 kroků Pojetí lean výroby je velmi náročné na časové úspory. Pokud se však neprovedou správně, mohou vést k plýtvání. Naučíme Vás metodu zaškolování, kterou ušetříte čas, ale zároveň své posluchače naučíte vše, co potřebujete.
Prezentační dovednosti Nepodceňujte schopnost prezentovat z vlastních připravených materiálů. Pochopte důležitost přípravy prezentace. Zlepšete neverbální projev. Buďte přesvědčiví. A hlavně zaujměte posluchače.
Komunikační dovednosti Upevněte schopnost komunikovat ve všech možných situacích. Vyzkoušejte si správně používat verbální a neverbální komunikaci a pochopte důležitost obou variant. Naučte se pracovat s možnými bariérami v komunikaci. Poznejte jednoduchost odmítnutí nereálného požadavku druhých nebo vyjádřete kritický názor.