800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu

Manipulant interní logistiky - rekvalifikace

Kurz připraví účastníky na výkon pracovní činnosti manipulanta výroby, která spadá do oblasti interní logistiky. Manipulant výroby je zodpovědný za zásobování výrobních jednotek potřebnými komponenty. Ty distribuuje přesně podle interních objednávek vycházejících z výrobního plánu, které se odehrávají většinou v rámci logistického systému KANBAN.

Výuka probíhá v moderním tréninkovém centru v Bakově nad Jizerou, které je vybaveno prostory pro formální a neformální výuku a dále také částmi výrobních linek, které spolu s reálnými komponenty dokážou simulovat podmínky výroby.

Dále také kurzy realizujeme na našich pobočkách v Písku a ve Vysokém Mýtě, kde praxe probíhá přímo ve výrobních závodech v blízkém okolí uvedených míst.

Délka kurzu je 15 vyučovacích dní v případě celodenní výuky (108 hodin).

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace před autorizovanou osobou.

Obsah kurzu

Název modulu Počet hodin
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 4
Pracovní právo 4
Soft Skills (měkké dovednosti) 8
Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu 20
Zabezpečení toků prázdných obalů, respektování pravidel nakládání s odpady 24
Rozdělení a vkládání výrobků, polotovarů, součástí a materiálu do regálů, zásobníků, dle rozpisek a plánků, kontrola jejich úplnosti 24
Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství 24
Celkem 108

Vstupní požadavky pro rekvalifikační kurzy jsou:

  • dobrý zdravotní stav,
  • minimální věk 18 let,
  • alespoň ukončené základní vzdělání.

Financování kurzů

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tudíž je možné využít financování z prostředků Úřadu práce a pro účastníky tak mohou být zcela zdarma.

Rádi Vám pomůžeme:

  • s výběrem vhodného kurzu z naší nabídky na základě osobní konzultace,
  • s vyplněním žádosti o zvolenou rekvalifikaci pro Úřad práce (více zde),
  • se zajištěním bezplatného ubytování po dobu realizace kurzu,
  • s hledáním zaměstnání. Díky naším úzkým vztahům s výrobními závody Vás po úspěšném absolvování kurzu doporučíme jako vhodného kandidáta a pokusíme se Vám bezplatně zaměstnání zprostředkovat.

 Číslo akreditace: MSMT – 29006/2015-1/704

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka)
Email: vzdelavani@dpwork.cz