800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Kontrola strojírenských výrobků

Kontrola strojírenských výrobků

Cíl


Seznámení s vhodnými metodami, měřícími a kontrolními prostředky dle výkresu obrobku, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu.

Obsah


• základní pojmy v oblasti metrologie
• rozdělení měřidel, používání měřidel, metrologická návaznost měřidel
• požadavky metrologie v systémech kvality, evidence měřidel
• kontrola kvality
• chyby měření, jejich příčiny a členění
• délková měřidla
• měřidla pro měření úhlů
• kontrola struktury povrchu
• kontrola geometrických tvarů
• kontrola vzájemné polohy prvků

Časový rozsah kurzu


8 – 16 hodin

Pro koho je kurz určen

  • dělnické pozice
  • seřizovači
  • zaměstnanci údržby
  • zaměstnanci kvality / kontroly

Přednášející


Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

Petr Toman

Bc. Michal Kozák

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka)
Email: vzdelavani@dpwork.cz