800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl

Komplexní vzdělávání pro aut. průmysl 2014

CZ.1.07/3.2.11/03.0107

Dne 1. ledna 2014 byla zahájena realizace projektu Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl. Projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) v období let 2007-2014 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V rámci projektu Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl společnost DP WORK s.r.o. ve spolupráci s partnerem Polytechna Consulting, a.s. připravila dva programy dalšího vzdělávání pro automobilový průmysl. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji o dva nové vzdělávací programy uspořádané do sedmi vzdělávacích modulů. Moduly přináší úzké propojení dalšího vzdělání, výrobní praxe a zázemí příjemce projektu jakožto personální agentury zaměřující se na automobilový průmysl.

Unikátnost projektu spočívá hlavně v systémovém uchopení problematiky vzdělávání v automobilovém průmyslu. Příjemce vyplňuje mezeru na trhu práce, která vzniká mezi požadavkem výrobních závodů na kvalifikované zaměstnance a vysokým počtem nekvalifikovaných osob, které mají zájem o nabízené pozice v tomto odvětví, v případě účastníků kurzů zlepšuje jejich postavení na trhu práce.

Tisková zpráva ze závěrečného workshopu projektu:

Nové vzdělávací moduly pro přípravu mistrů do automobilového průmyslu

Dne 12. 12. 2014 proběhl v Mladé Boleslavi již druhý workshop k projektu s názvem „Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl“, který realizuje společnost DP WORK se svým partnerem společností Polytechna Consulting za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Společnost DP WORK na tomto setkání představila již finální a odzkoušené vzdělávací programy, z nichž jeden, ten rozsáhlejší, je určen pro přípravu mistrů do automobilového průmyslu. V rámci tohoto programu jsou účastníkům předávány jak odborné znalosti, tak také obecné, které souvisí s vedením lidí. Druhý program je pak určen pro přípravu operátorů výroby.

„Jsme vzdělávací společností a personální agenturou zároveň a díky tomu víme, které pozice jsou na trhu práce žádané. Proto jsme také napsali tento projekt a rozhodli se vytěžit co nejvíce ze spolupráce s našimi partnery a připravili programy, které mají ambici výrobním závodům připravovat kvalitní personál, kterého se jim nyní nedostává,“ uvedl ředitel společnosti DP WORK Emil Dobaka.

Programy byly připravovány s odborníky, kteří přímo působí ve výrobních závodech a konzultovány s odborníky ze Sdružení automobilového průmyslu a České andragogické společnosti, což zaručuje jejich vysokou přidanou hodnotu.

Na závěr setkání pak byla představena smlouva, kterou podepíší přítomní zástupci vzdělávacích společností. Cílem této smlouvy je i nadále spolupracovat na tvorbě nových vzdělávacích modulů a sdílet zkušenosti pro permanentní zvyšování kvality dalšího vzdělávání.

Realizace projektu byla úspěšně ukončena 31. 12. 2014.

Hlavním manažerem projektu byl Mgr. Emil Dobaka,

e-mail: vzdelavani@dpwork.cz