800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Komplexní program zaměstnanosti v automobilovém průmyslu

Komplexní program zaměstnanosti v aut. průmyslu 2010

CZ.1.04/2.1.01/63.00225

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu bylo realizovat v 16-ti měsících komplexní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu (dále CS) 350 nezaměstnaných osob či osob ohrožených nezaměstnaností - uchazečů a zájemců (občanů ČR a EU).

Pro přípravu a realizaci projektu DP WORK s.r.o. (dále Příjemce) navázal partnerskou spolupráci s Polytechnou Consulting, a.s. (dále Partner), rovněž agenturou práce. Důvody zapojení Partnera byly dány skutečností, že Příjemce staví realizaci projektu na sdílené odpovědnosti, a protože plánuje uskutečnit program pro vytyčenou CS, chce využít zkušeností Partnera z přípravy a realizace vzdělávacích projektů.

Příjemce i Partner spolu dlouhodobě spolupracují v problematice zpracování trhu práce a oba mají dlouhodobé kontakty se zaměstnavateli v automobilovém průmyslu. Pojetí programu je inovativní, protože vychází z předem projednaných požadavků zaměstnavatelů z oblasti automotive Středočeského kraje a směruje celou CS na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, pracovní poradenství, motivační, přípravný a technický kurz včetně praxe). Celý proces byl pro CS motivační, protože již od počátku měla jasnou představu, kde mohou výrobní pozice vykonávat, pokud program úspěšně absolvují.

Projekt byl úspěšně ukončen ke dni 31. 7. 2012 s následujícími výstupy:

  • 389 osob do programu vstoupilo,
  • 358 osob úspěšně absolvovalo psychodiagnostické testování,
  • 338 osob úspěšně absolvovalo teoretickou část,
  • 213 osob úspěšně absolvovalo praktickou část.

Hlavním manažerem projektu byl Mgr. Emil Dobaka,

e-mail: vzdelavani@dpwork.cz