800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve věznici Pardubice

Pardubice 2013

CZ.1.04/3.3.05/96.00175

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Záměrem projektu bylo realizovat komplexní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu 144 osob ohrožených sociálním vyloučením (osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice). Pro přípravu a realizaci DP WORK s.r.o (dále Žadatel) navázal partnerskou spolupráci s Polytechnou Consulting, a.s. (dále Partner), rovněž agenturou práce, se kterou připravoval a realizoval projekt v rámci výzvy 75 OPLZZ určený pro odsouzené ve Věznici Jiřice. Dále společně realizovali projekt v rámci výzvy 63 OPLZZ pro nezaměstnané ve Středočeském kraji, integrační programy včetně výuky českého jazyka pro cizince-imigranty aj.

S Věznicí Pardubice byla navázána spolupráce na základě souhlasu GŘ Vězeňské služby, které s předkladateli předem projednalo skladbu programu i s přihlédnutím k zájmu zapojit do něj mladistvé odsouzené. Pojetí programu vycházelo z ověřených požadavků na obsazení volných pracovních míst na trhu práce v oblasti automobilového průmyslu a navazujících odvětví a směruje CS na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, andragogicko pracovní poradenství, rekvalifikace, praktická část).

Již od vstupu do projektu měla každá zapojená osoba představu, kde by mohla konkrétní práci vykonávat, pokud program úspěšně absolvuje, jakmile bude propuštěna z výkonu trestu.

Záměrem projektu bylo umístit v průběhu projektu 45 osob, další umístění je reálné i po ukončení projektu.

Realizace projektu byla úspěšně ukončena 31. 3. 2015.

V rámci projektu bylo podpořeno 145 osob.

Hlavním manažerem projektu byl Mgr. Emil Dobaka,

e-mail: vzdelavani@dpwork.cz