800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Hodnoty společnosti

Hodnoty společnosti

Naše hodnoty vycházejí z filozofie, že dobré není jen to, co přináší zisk, ale i to, co přináší prospěch všem zájmovým skupinám (zaměstnanci, vlastníci, dodavatelé, zákazníci, úřady, komunita...).

Naše hodnoty

  • Týmová spolupráce - diverzita pracovních týmů (etnická, věková, genderová atd.), kvalitní mezilidské vztahy, vnitrofiremní komunikace, společné slavení úspěchů, sdílení znalostí a dovedností, zkušeností a postojů.
  • Etické obchodní praktiky - důraz na spokojenost všech zúčastněných stran, ochrana osobních a citlivých údajů, dodržování stavovských a etických kodexů, zákaz dumpingu, odmítání korupce.
  • Naši lidé jsou profesionálové - podpora interních a externích zákazníků, odpovědnost za své úkoly, důslednost, spolehlivost vůči partnerům, respektování odlišných názorů.
  • Neustálé zlepšování - klademe důraz na dlouhodobý postupný rozvoj organizace (v duchu filozofie Kaizen), ochotu osobnostně i profesně růst, poučení se z vlastních chyb (chyba≠sankce, chyba=poučení).
  • Zvyšování přidané ekonomické hodnoty - poskytování služeb s nejvyšší přidanou hodnotou, preference dlouhodobého ekonomického rozvoje před okamžitým ziskem, podpora investic.