800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


FAURECIA Automotive – Công nhân làm trong kho / Písek

FAURECIA Automotive – Công nhân làm trong kho / Písek

Lương trung bình 146 Kč/h/ Làm đa ca hoặc không ngừng / Tiền nhà
Bạn thích làm trong kho?
Bạn biết lại xe nâng?
Bạn hãy thêm kinh nghiệm tại công ty Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.,chuyên sản xuất ống xã và ống vận chuyễn khí.

Bạn cần có những gì?
● Bằng lái xe nâng hàng – có thể làm hoặc kéo gia hạn qua công ty
● Thể lực tốt
● Sức khỏe tốt

Bạn sẽ làm gì?
● Làm việc trong kho
● Xử lý linh kiện, thành phẩm.
● Cho hàng ra kho và vào kho
● Làm việc với xe nâng hàng và dỡ hàng, chất hàng lên xe tải.
● Cung cấp vật liệu cho dây chuyền sản xuất.

Bạn nhận được gì từ chúng tôi?
● Công việc Full time
● Lương sạch 146 Kč..
● + 10% ca đêm
● Hổ trợ tiền giặt 2 000 Kč/tháng
● 20+5 ngày nghỉ phép và được chi trả
● Ở trong nhà trọ công ty
● Hổ trợ tiền nhà đến 2 000 Kč.
● Cước gọi ưu đãi từ T- Mobile
● Tạo tài khoản ưu đãi tại ngân hàng

Quyền quyết định là do bạn!
Chỉ cần nhấn vào nút (odpovědět) trả lời để gửi đơn đăng ký hoặc gọi cho phiên dịch Việt Nam của chúng tôi 704 849 650,
người sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Chúng tôi mong được gặp bạn!

THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC:
Nơi làm việc: Průmyslová 466, 397 01 Písek-Pražské Předměstí, Česká republika
Loại công việc: toàn thười gian
Quyền lợi: Phiếu ăn, nhà ở ,20+5 ngày phép và được chi trả.
Yêu cầu học thức: Cấp 2
Người đăng: DP WORK s.r.o.

Liên Hệ
DP WORK s.r.o.
Duc Nhan Le
tony@dpwork.cz
704 849 650

MẪU LIÊN HÊ

Jméno a příjmení * = Họ và tên*
Text dotazu * = Văn bản câu hỏi *
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. = Những câu có ngôi sao (*) bắt buộc phải điền vào.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.