800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


FAURECIA Automotive – Công nhân làm trên dây chuyền / Písek

FAURECIA Automotive – Công nhân làm trên dây chuyền / Písek

Lương sạch 137Kč / Làm nhiều ca hoặc không ngừng / Tiền nhà

Bạn là người có trách nhiệm, chúng tôi có thể tin tưởng?
Bạn có thể làm nhiều ca hoặc không ngừng?
Bạn hãy thêm kinh nghiệm tại công ty Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.,chuyên sản xuất ống xã và ống vận chuyễn khí.

Bạn cần có những gì?
● Thể lực tốt.
● Sức khỏe tốt.

Bạn sẽ làm gì?
● Sản xuất linh kiện, ống xã và bộ chuyển đổi xúc tác.

Bạn nhận được gì từ chúng tôi?
● Công việc Full time
● Lương sạch 137 Kč.
● + 10 %. ca đêm
● Tiền hổ trợ giặt 2 000 Kč.
● 20+5 ngày nghĩ phép và được chi tra
● Hổ trợ tiền nhà đến 2000 Kč
● Cước gọi ưu đãi từ T- Mobile
● Tạo tài khoản ưu đãi tại ngân hàng

Quyền quyết định là do bạn!
Chỉ cần nhấn vào nút (Kontaktní formulář) trả lời để gửi đơn đăng ký hoặc gọi cho phiên dịch Việt Nam của chúng tôi 704 849 650,
người sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Chúng tôi mong được gặp bạn!

THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC:
Nơi làm việc: Průmyslová 466, 397 01 Písek-Pražské Předměstí, Česká republika
Loại công việc: toàn thười gian
Quyền lợi: Phiếu ăn , nhà ở ,20+5 ngày phép và được chi trả.
Yêu cầu học thức: Cấp 2
Người đăng: DP WORK s.r.o.

Liên Hệ:
DP WORK s.r.o.
Duc Nhan Le
tony@dpwork.cz
704 849 650

MẪU LIÊN HÊ

Jméno a příjmení * = Họ và tên*
Text dotazu * = Văn bản câu hỏi *
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. = Những câu có ngôi sao (*) bắt buộc phải điền vào.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.