800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Efektivní zaškolení - 4 kroky

Efektivní zaškolení - metoda 4 kroků

Cíl

Pochopení metody zaškolování a předání informací uzpůsobené cílové skupině, potřebě a výukovým obsahům a místům pro výuku, zjištění konkrétní potřeby, stanovení cílů školení na základě zjištěné potřeby, definování cílové skupiny, zjištění výukových obsahů zaměřených na potřebu, stanovení a vytvoření vhodných míst pro výuku 

Obsah

  • Představení školení , jak bude probíhat den, zjištění očekávání, cíl a motivace
  • Metody pro zaučení
  • 4 stupňová metoda -  možnosti využití této metody /přestavby/, Lektorův projekt – ukázat na jednoduché činnosti jak správně použít tuto metodu
  • Rychlá akce – nauč lektora něco podle vysvětlované metody /dva účastníci cca 30 min/
  • Opakování + zhodnocení první části dne
  • Bingo – hra /naveď správně kolektiv na správný cíl                                         a.) bez otázek a pomůcek  b.) s otázkami a pomůckami
  • Pracovní návod – jak správně použít pracovní návod společně se 4 stupňovou metodou /Kontrolujte dle PN, otázky k PN, poznámky k PN/
  • Osobní projekt /dva účastníci/
  • Opakování a shrnutí dne - zpětná vazba, kontrola - splnění očekávání /jednou větou/

Časový rozsah kurzu


8 – 16 hodin

Pro koho je kurz určen


• mistři, týmlídři a interní školitelé

Přednášející


Petr Toman 

Pro bližší informace se obraťte na následující kontakty:

Tel.: 800 310 013 (bezplatná linka)
Email: vzdelavani@dpwork.cz