800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


DP WORK úspěšně realizoval další rekvalifikační kurzy pro osoby ve výkonu trestu

DP WORK úspěšně realizoval další rekvalifikační kurzy pro osoby ve výkonu trestu

Dvacet vězňů z věznic v Jiřicích na Nymbursku a ve Stráži pod Ralskem absolvovalo rekvalifikační kurz na obsluhu manipulačních elektrovozíků a motorových vozíků, které pro ně připravila personální a vzdělávací společnost DP WORK.

První pilotní kurz proběhl letos v listopadu ve spolupráci firmy DP WORK, věznice v Jiřicích a Úřadu práce ČR (ÚP) Nymburk. Druhý pak v první polovině prosince, na kterém spolupracovala věznice ve Stráži pod Ralskem a Úřad práce ČR v České Lípě. Oba rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Do budoucna DP WORK plánuje realizovat další rekvalifikační kurzy určené pro osoby ve výkonu trestu i v jiných věznicích v rámci České republiky. Budou zaměřené především na obsluhu manipulační techniky, na sváření a další kvalifikované dělnické pozice ve výrobě, protože o takto kvalifikované pracovníky je mezi zaměstnavateli velký zájem. Úspěšným absolventům nabízejí solidní šanci uplatnit se na trhu práce a nastartovat novou životní kapitolu po odpykání trestu.

Rekvalifikační kurzy určené pro vězně a odsouzené vykonávající alternativní tresty jsou jedním z výstupů společného memoranda, které v únoru 2018 podepsali zástupci Vězeňské služby, Probační a mediační služby a Úřadu práce ČR. Společnost DP WORK stála u zrodu tohoto dokumentu a jako vůbec první v České republice realizovala rekvalifikační kurz pro osoby ve výkonu trestu v rámci hlavních cílů memoranda.
S Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR a vybranými věznicemi DP WORK dlouhodobě spolupracuje také v rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.   

Děkujeme věznicím v Jiřicích a ve Stráži pod Ralskem za spolupráci při realizaci obou rekvalifikačních kurzů.