800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Certifikáty

Certifikáty

Společnost DP WORK staví svou obchodní politiku na poskytování kvalitních služeb s vysokou přidanou hodnotou; dokladem toho je certifikace ISO společností PRO-CERT a členství v profesních sdruženích a asociacích.

V roce 2014 jsme získali jako první personální společnost v hodnocení Národní ceny kvality České republiky ocenění Úspěšná firma.

Ocenění, certifikace:

Národní cena kvality,
certifikace ISO 9001:2016,
certifikace ISO 14001:2016.

Členství v profesních sdruženích a asociacích:

APA - Asociace pracovních agentur
APPS - Asociace poskytovatelů personálních služeb
BCC - British Chamber of Commerce Czech Republic
NPK - Národní politika kvality
ARF - Asociace rodinných firem

Povolení ke zprostředkování

Společnost DP WORK je oprávněna zprostředkovávat zaměstnání na základě rozhodnutí podle ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti Úřadu práce České republiky, generální ředitelství, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 8 písm. g) a § 60 odst. 1 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném podle ust. § 44 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který ve věci vydání povolení ke zprostředkování zaměstání ze dne 16.6.2017, Č.j.: UPCR-2017/50321/4 udělil povolení:

A) Ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky podle ust. § 60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, a povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky podle ust. § 60 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a)c) zákona o zaměstnanosti.

B) Ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí podle ust. § 60 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formách zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a)c) zákona o zaměstnanosti. 

Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A dále na základě povolení ze dne 29. 9. 2020, Č.j.: UCPR-2020/76814/14 má společnost povolení:

ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 60 odst. 1  zákona o zaměstnanosti, pro všechny druhy prací ve všech oborech, ve formě zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Toto povolení se uděluje na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Zákonné pojištění

DP WORK má sjednané zákonné pojištění úpadku dle §58a zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v předmětu svého podnikání do výše
30 mil. Kč.

Dokumenty ke stažení