800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Certifikáty

Certifikáty

Společnost DP WORK staví svou obchodní politiku na poskytování kvalitních služeb s vysokou přidanou hodnotou; dokladem toho je certifikace ISO společností DQS CZECH a členství v profesních sdruženích a asociacích.

V roce 2014 jsme získali jako první personální společnost v hodnocení Národní ceny kvality České republiky ocenění Úspěšná firma.

Ocenění, certifikace:

Národní cena kvality,
certifikace ISO 9001:2009,
certifikace ISO 14001:2005.
DP WORK certifikát ISO 9001 a 14001

Členství v profesních sdruženích a asociacích:

APA - Asociace pracovních agentur,
APPS - Asociace poskytovatelů personálních služeb,
BCC - British Chamber of Commerce Czech Republic,
NPK - Národní politika kvality.

Povolení ke zprostředkování

Společnost DP WORK je oprávněna poskytovat služby agenturního zaměstnávání, a to na základě rozhodnutí generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, ze dne 7.9.2017, Č.j.: UPCR-2017/67409/5 agentura má podle ust.§ 6 ods. 1 pís. k) a ustanovení § 60ods.. 1., písmeno a) a c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povolení ke zprostředkování zaměstnávání občanů států EU/EH, za podmínek:

a) Vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí dle ust. § 5 zákona o zaměstnanosti.

Toto rozhodnutí dle ust.§ 6 ods. 1 pís. k) a ustanovení § 60ods.. 1., písmeno a) a c) je vydáno na dobu neurčitou.

A dále na základě povolení ze dne 16. 10. 2014, Č.j.: MPSV-UP/15589/14/ÚPČR/4 má společnost povolení k:

b) Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (agenturní zaměstnávání), kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“), a to s účinností od 16. 10. 2014 na dobu 3 let.

Zákonné pojištění

DP WORK má sjednané zákonné pojištění úpadku dle §58a zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, a dále pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v předmětu svého podnikání do výše
30 mil. Kč.

Dokumenty ke stažení